GN Division   Development Officer Name Telephone Number
Bisokotuwa   Mrs. Y.D. Sumanawathi +94 766 981 483
Padaviya   Mr. C.N. Chandrasekara +94 726 267 542
Sudarshanagama   Mrs. P.K.G.D.C. Pussekotuwa +94 712 502 483 
Track B   Mrs. M.I.D. Marapana +94 766 460 073 
Budhdhangala   Mr. C.N. Chandrasekara +94 726 267 542
Parakramapura   Mr. C.N. Chandrasekara +94 726 267 542
Elikimbulagala   Mrs. Y.D. Sumanawathi +94 766 981 483
Maithreepura   Mrs. S.M.W. Malkumari +94 712 503 086
Abhayapura   Mrs. A.G.N. Amarasinha +94 783 888 309
Kumbukwewa   Mrs. S.R.N.S. Karunarathna +94 789 890 593
Urewa   Mrs. S.R.N.S. Karunarathna +94 789 890 593
Mahasenpura   Mrs. S.M.W. Malkumari +94 712 503 086
Ruwanpura   Mrs. P.K.G.D.C. Pussekotuwa +94 712 502 483
Bogahawewa   Mrs. M.I.D. Marapana +94 766 460 073
Balayawewa   Mrs. A.G.N. Amarasinha +94 783 888 309

News & Events

19
Nov2018
පෝෂණය සඳහා වන බහු ආංශික ක්රි යාකාරී සැලැස්ම - 2018

පෝෂණය සඳහා වන බහු ආංශික ක්රි යාකාරී සැලැස්ම - 2018

පෝෂණය සඳහා වන බහු ආංශික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම...

Scroll To Top